Back to top

Op het gebruik van het JORI-outletplatform (verder ‘JORI-Outlet’ genoemd) zijn de hieronder vernoemde afspraken en gebruikersvoorwaarden van toepassing. JORI verzoekt u deze dan ook aandachtig door te nemen. Door gebruik te maken van JORI-Outlet gaat u akkoord met het bindende karakter van deze afspraken en voorwaarden.

JORI-Outlet is een consumentenplatform waarbij uit te verkopen showroommodellen vanuit toonzalen van vaste handelspartners (hierna ‘JORIdealers’ genoemd) zowel als vanuit het JORI Experience Center worden gepresenteerd. U kunt deze modellen rechtstreeks aankopen bij de handelszaak die het desbetreffende model aanbiedt via het outletplatform.

De op JORI-Outlet weergegeven afbeeldingen trachten de algehele vormgeving en de staat van het product zo goed als mogelijk weer te geven, maar kunnen door allerhande omstandigheden steeds afwijken van het werkelijke product.

Bij elke weergegeven aanbieding wordt steeds de JORI-dealer vermeld die het aanbiedt. Elke afzonderlijke aanbieding wordt dan ook onder volledige verantwoordelijkheid van die specifieke dealer opgeladen op JORI-Outlet.

De via JORI-Outlet uitgewisselde informatie heeft geen rechtsgeldigheid als contractuele overeenkomst, noch met JORI nv, noch met de andere vermelde handelspartners (d.i. JORI-dealers). Deze info is uitsluitend bestemd voor het leggen van commerciële contacten.
De definitieve en bindende overeenkomsten dienen rechtstreeks, separaat en ter plekke met de handelspartner in kwestie te worden gesloten.
Dit geldt ook voor de geldende garantievoorwaarden en leveringsafspraken.

Hoewel JORI erover waakt om de aanbiedingen op JORI-Outlet permanent actueel te houden, komt het voor dat producten tussentijds reeds zijn verkocht. We kunnen daarom niet garanderen dat de weergegeven aanbiedingen steeds 100% actueel, volledig en correct zijn.

Aan de door onze handelspartners meegegeven info op JORI-Outlet kunt u geen rechten ontlenen. Noch naar de handelspartner toe, noch naar JORI nv toe. JORI kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor andere websites waarnaar vanaf JORI-Outlet wordt verwezen, dit met behulp van hyperlinks. Voor de daar verstrekte inhoud aanvaardt JORI dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

JORI is eveneens niet aansprakelijk voor het verlies, de te late of vertraagde weergave, de verandering, manipulatie en/of het verkeerd terechtkomen van gegevens tijdens of na de gegevensinvoer, -vastlegging of –overdracht. Dit kan het gevolg zijn van vreemde gegevensnetwerken, telefoonverbindingen en/of de hardware en software van de gebruikers en/of derden die daar gebruik van maken.

De inhoud van JORI-Outlet en alle daarin opgenomen gegevens worden onder voorbehoud verstrekt en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd en/of aangevuld.